Dự án triển khai thi công phát sinh và hoàn thiện nhà xưởng PCB công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Tên dự án Dự án triển khai thi công phát sinh và hoàn thiện nhà xưởng PCB công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 465,317.00 USD

Thời gian thi công 10/12/2011 - 15/08/2013