Dự án xây dựng nhà bơm và bể nước ngầm của nhà máy công ty TNHH điện tử Nissei Hà Nội

Tên dự án Dự án xây dựng nhà bơm và bể nước ngầm của nhà máy công ty TNHH điện tử Nissei Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 151,000.00 USD

Thời gian thi công 1/11/2014 - 25/04/2015