Dự án xây dựng nhà máy số 2 – Công ty TNHH Sews – Components Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Sews-Component Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm KCN Thăng Long II - Mỹ Hào - Hưng Yên

Giá trị hợp đồng 1.100.000 USD

Thời gian thi công 11/2012 - 9/2013