Dự án xây dựng nhà máy số 2 – Công ty TNHH Sews – Components Việt Nam