Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH điện tử Nissei Hà Nội – Giai đoạn 4

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 1,650,000.00 USD

Thời gian thi công 04/2015 - 10/2015