Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH Valqua Việt Nam – giai đoạn II

Chủ đầu tư Công ty TNHH Valqua Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 405,000.00 USD

Thời gian thi công 03/2015 - 08/2015