Dự án xây dựng nhà máy Biel Crystal Việt Nam.

Chủ đầu tư Công ty TNHH sản xuất Biel Crystal Việt Nam

Địa điểm Lô đất số 115/116a/123b/124 Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng 31,395,000,000 VND

Thời gian thi công 23/05/2017