Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Canon VN

Địa điểm KCN Phố Nối A - Hưng Yên

Giá trị hợp đồng 2,450,000.00 USD

Thời gian thi công 12/2008 - 07/2009