Dự án xây dựng Nhà máy IKKA Technology Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghệ IKKA (Việt Nam)

Địa điểm KCN Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

Giá trị hợp đồng 1,293,874 USD

Thời gian thi công 07/2008 - 03/2010