Dự án xây dựng nhà máy Mitsuba M-Tech Việt Nam, Chi nhánh Hưng Yên