Dự án xây dựng nhà máy Mitsuba M-Tech Việt Nam, Chi nhánh Hưng Yên

Chủ đầu tư Công ty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam, Chi nhánh Hưng Yên.

Địa điểm KCN Thăng Long II - Huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên.

Giá trị hợp đồng 3,700,000.00 USD

Thời gian thi công 09/2015 - 03/2016