Dự án xây dựng trung tâm thiết kế Denso

Chủ đầu tư Công ty TNHH Denso Việt Nam

Địa điểm KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội

Giá trị hợp đồng 430,185.00 USD

Thời gian thi công 03/2005 - 06/2006