Dự án nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH Maple – Chi nhánh Peony