Dự án nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH Maple – Chi nhánh Peony

Chủ đầu tư Tập đoàn Ramatex

Địa điểm KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng 274.167.000.000 VND

Thời gian thi công 08/05/2016 - 15/01/2017