INVESTCORP bàn giao dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Ngày 25/3/2019, dự án xây dựng Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP đã được Công ty INVESTCORP bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP được khởi công ngày 7/8/2018 nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của Chủ đầu tư bao gồm một nhà xưởng sản xuất, phòng trộn, nhà văn phòng và một số hạng mục phụ trợ với tổng diện tích 20.087m2.

Sau 8 tháng thi công, dự án đã đã được hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư đảm bảo yêu cầu an toàn, chất lượng và tiến độ.