Thi công hạ tầng

Hoạt động thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực luôn được INVESTCORP chú trọng đầu tư và phát triển. Với mục đích nâng cao năng lực sản xuất, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp luôn luôn đề cao yếu tố con người, điều đó được thể hiện trong việc không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kỹ sư và nâng cao tay nghề cho lực lượng công nhân lao động sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu về máy móc, thiết bị thi công theo công nghệ tiên tiến, thực hiện các công trình nghiên cứu về các biện pháp xử lý nền móng hay các sản phẩm vật liệu xây dựng mới… Công ty từng bước khẳng định uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng, tiến độ của các sản phẩm Điện – Đường – Trường – Trạm hoặc các công trình thủy lợi đã và đang thi công.