Dự án xây dựng Nhà máy điện tử Hayakawa Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Hayakawa Việt Nam

Giá trị hợp đồng 1,750,000.00 USD

Thời gian thi công 10/2007 - 05/2008