Dự án xây dựng nhà máy giai đoạn 3 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Địa điểm KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Giá trị hợp đồng 10.010.000.000 VND

Thời gian thi công 16/8/2016 - 31/3/2017