Dự án xây dựng nhà máy lắp ráp đèn LED Tam Kim

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tam Kim

Địa điểm KCN Đồng Văn 1 - Duy Tiên - Hà Nam

Giá trị hợp đồng 550,000.00 USD

Thời gian thi công 03/2015 - 09/2015