Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2020 – Dự án Star Villas Show House

Dự án Star Villas Show House do Chủ đầu tư Công ty Thanlyin Estate Development Ltd. thuộc tập đoàn Yoma đầu tư xây dựng tại khu đô thị Star City - Thanlyin - Yangon - Myanmar và được Công ty INVESTCORP Myanmar khởi công xây dựng đầu tháng 9/2020.

Trong tháng 9/2020, sau khi hoàn thành ép cọc bê tông, INVESTCORP Myanmar đã triển khai thi công hạng mục khung kết cấu toàn bộ tòa nhà. Các công tác liên quan đầu cọc cũng được triển khai đồng thời. Hiện tại, INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành hạng mục kết cấu nền móng, xây tường bao và hoàn thành công tác gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn.

Dự kiến dự án được thi công trong 8 tháng và sẽ được hoàn thành vào tháng 4/2021.

Các tin khác