Tham quan du lịch hè 2018

Ngày 25-27/05/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp INVESTCORP đã tổ chức chương trình tham quan du lịch hè 2018 cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty tại khu Resort Eureka Linh Trường thuộc bãi biển Hải Tiến – Thanh Hóa. Tham quan du lịch, […]