Giải Tennis INVESTCORP 2017

Để đánh dấu chặng đường 7 năm hình thành và phát triển của Công ty, ngày 1/11/2017, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công Nghiệp INVESTCORP đã phát động và tổ chức giải Tennis INVESTCORP 2017. Giải đấu không chỉ là hoạt động chào mừng ngày thành […]

Ngày hội gia đình INVESTCORP

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các gia đình CBCNV trong Công ty, ngày 1/10/2017, Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp đã tổ chức chương trình ngày hội gia đình INVESTCORP tại khu cắm trại Sơn Tinh Camp thuộc […]