Lễ động thổ dự án xây dựng Nhà máy Maple – Chi nhánh Peony

Sáng ngày 23/03/2016, lễ động thổ chuẩn bị cho công việc khảo sát và thăm dò địa chất dự án xây dựng Nhà máy sản xuất trang phục may mặc – Công ty TNHH Maple – Chi nhánh Peony đã diễn ra tại lô đất số 096B/097/098/099/100/101/102/102A Số 15, Đường 7, Khu công nghiệp, đô […]