Khởi công dự án Nhà máy Việt Nam MIE giai đoạn 2

Sáng 23/11/2018, lễ khởi công dự án Nhà máy Việt Nam MIE giai đoạn 2 do Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Mie làm Chủ đầu tư được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp INVESTCORP tổ chức tại Khu công nghiệp Phố Nối A –Tỉnh Hưng […]