c4b3632652.jpeg

Đối tượng được cấp chứng chỉ giám sát thi công

Công ty của ông Nguyễn Tiến (TPHCM) chuyên về thi công và vừa qua có cá nhân của công ty được thi chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, nhưng với đơn vị thì ông chỉ thấy cấp chứng chỉ giám sát xây dựng cho đơn vị tư vấn giám sát, không cấp cho đơn vị thi công. Ông hỏi, như vậy có đúng không?

5f4ea0e447.jpeg

Phân chia gói thầu thực hiện theo quy định nào?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Nhân (TPHCM), trong quá trình chuẩn bị đấu thầu qua mạng ông dự kiến gộp gói thầu “tư vấn giám sát công trình” và “tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật – dự toán” thành 1 gói thầu. Ông Nhân hỏi, vậy có trái quy định không?

9898c9d9b1.jpeg

Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ: Phấn đấu năm 2020 có 46 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Thực hiện kế hoạch cụ thể xây dựng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 ngoài tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, huyện Cẩm Khê còn đặt thêm tiêu chí khuyến khích các xã vận động cộng đồng dân cư, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn và cân đối ngân sách của địa phương, để hỗ trợ nhân rộng các khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 46/144 …

e67c618234.jpeg

Lo than cho nhiệt điện

(Xây dựng) – Cho dù biết rằng sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch sẽ có tác động không nhỏ tới môi trường, nhưng do nhu cầu phát triển kinh tế đất nước đồng thời chưa có nguồn năng lượng thay thế, Việt Nam hằng năm vẫn phải nhập khẩu khối lượng than khổng lồ cho sản xuất điện.

Page 3 of 7312345...102030...Last »