Dự án xây dựng Trung tâm thiết kế Denso – giai đoạn II

Chủ đầu tư Công ty TNHH Denso Việt Nam

Giá trị hợp đồng 685,000.00 USD

Thời gian thi công 04/2012 - 10/2012