Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Trong tháng 06/2018, tại dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar, Công ty INVESTCORP Myanmar đã thi công xong toàn bộ hạng mục bể và rãnh bên trong nhà xưởng, công tác san nền đang được tiến hành triển khai. Dự kiến trong tháng 7/2018, toàn bộ phần bê tông nền nhà xưởng sẽ được hoàn thành.

Tại khu vực nhà văn phòng, công tác kết cấu bê tông đã được hoàn thiện và chuyển sang thi công xây trát tầng 1, tầng 2.

Tại khu vực nhà phụ trợ, toàn bộ phần móng đã được triển khai xong. Hiện tại, công tác kết cấu cột và dầm sàn mái đang được tiếp tục thi công. Sau khi hoàn thành công tác san lấp cốt nền cát cho đường nội bộ, INVESTCORP Myanmar đang tiến hành triển khai thi công lớp đất. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước mưa đã được thi công đến 80% và dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 07/2018.

dc8fcb9b5be4babae3f5

20a710e5809a61c4388b