Cập nhật tiến độ thi công tháng 8/2018 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Đến cuối tháng 08/2018, dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti vẫn tiếp tục được Công ty INVESTCORP Myanmar thi công theo đúng tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

Hiện tại, sau năm tháng thi công, toàn bộ hạng mục nền nhà xưởng khu CRC đã được hoàn thành.

Dự kiến trong tháng 9/2018, công tác thi công tường bao xung quanh nhà xưởng CRC và khu vệ sinh sẽ được triển khai. Hạng mục móng máy và hố Pit đang chuẩn bị được bắt đầu thi công.

meranti-08.2018-01

meranti-08.2018-02

meranti-08.2018-03