Cập nhật tiến độ thi công tháng 7/2018 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Đến cuối tháng 07/2018, toàn bộ phần dầm móng cho nhà xưởng chính tại dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti đã được Công ty INVESTCORP Myanmar thi công xong.

Hiện tại, công tác san nền, đổ bê tông đài nền và bê tông nền đang được INVESTCORP Myanmar triển khai thi công. Dự kiến trong tháng 08/2018, 50% diện tích nền cho khu nhà xưởng sẽ được triển khai xong.

Các hạng mục phụ trợ như hệ thống hố pit bên trong nhà xưởng, các nhà phụ trợ, bể xử lý nước thải sẽ được INVESTCORP Myanmar triển khai trong thời gian tới.

00_13

10

2

5