Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2018 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Đến cuối tháng 06/2018, toàn bộ phần móng và dầm giằng cho khu nhà xưởng tại dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti đã được Công ty INVESTCORP Myanmar triển khai xong.

Hiện tại, hạng mục đài nền và san nền cho khu nhà xưởng đang được INVESTCORP Myanmar tiến hành triển khai. Dự kiến trong tháng 07/2018, công tác bê tông nền cho khu nhà xưởng sẽ được triển khai.

87da24f4728293dcca93

df8bd68f9ef97fa726e8