Tiến độ thi công tháng 1/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Trong tháng 1/2018, dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng vẫn tiếp tục được Công ty INVESTCORP khẩn trương triển khai và nhận được sự đánh giá rất cao của Chủ đầu tư.

Tại Block 1, INVESTCORP đã hoàn thành một phần hai kết cấu của Nhà xưởng số 1 và đang tiếp tục triển khai một nửa phần còn lại. Nhà xưởng số 2 cũng đã được hoàn thành đổ bê tông đến tầng mái của một phần hai nhà. Tại Nhà văn phòng số 1, công tác bê tông sàn tầng 5 đã được triển khai xong. Song song với việc thi công dầm sàn, INVESTCORP cũng đã triển khai công tác hoàn thiện như xây trát và sơn bả dầm trần. Công tác chống thấm mái và Parapet cũng đang được khảo sát nghiên cứu để lên phương án thi công.

Tại Block 2 của dự án, INVESTCORP đã hoàn thành công tác ép cọc và đang triển khai thi công đài móng, dầm giằng của Nhà xưởng số 4. 90% khối lượng công việc của Nhà xưởng số 4 đã được Nhà thầu hoàn thành. Dự kiến công tác móng và nền tầng 1 của Nhà xưởng số 3 và Nhà văn phòng số 2 sẽ được hoàn thành trước tết âm lịch. Hạng mục móng và cột nhà Canteen cũng đã được INVESTCORP thi công xong. Các hạng mục ngoài nhà như bể nước đã được hoàn thành phần đáy và đang được thi công vách. Bên cạnh đó, INVESTCORP đã bắt đầu tiến hành công tác đào bể xử lý nước thải.

RamatexHP-01.2018-01

RamatexHP-01.2018-02

RamatexHP-01.2018-03

RamatexHP-01.2018-04

RamatexHP-01.2018-05

RamatexHP-01.2018-06