(VNI) Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

对不起,此内容只适用于越南文美式英文