(VNI) Lễ khởi công dự án cải tạo Quốc lộ 47C – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa

对不起,此内容只适用于越南文美式英文