Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh giai đoạn 1

Cuối tháng 07/2022, sau hơn hai tháng khởi công dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh giai đoạn 1 của Công ty TNHH Điện tử Meiko Quang Minh, các hạng mục thuộc nhà PCB được INVESTCORP Đông Minh hoàn thành thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông. Các công tác hoàn thiện khác đang được triển khai như san nền và lu lèn đầm chặt, cột tầng 1 và dầm sàn tầng 2.

Hạng mục bể nước ngầm đã hoàn thành thi công vách, cột và chống thấm bể nước ngầm.

Hiện tại, INVESTCORP Đông Minh đang triển khai lắp đặt nắp bể nước ngầm và lấp cát vách bể.

Các hạng mục phụ trợ như nhà điện, nhà làm mát & máy khí nén, nhà nồi hơi được hoàn thành 100% công tác móng và thi công cột tầng 1.

Trong tháng 08/2022, INVESTCORP Đông Minh sẽ tiếp tục triển khai thi công các hạng mục lấp đất hố móng và đầm chặt, lấp cát vách bể.

Các tin khác