Lịch sử hình thành

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp – INVESTCORP đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và đầu tư kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn xây dựng cho mình những chiến lược riêng với trọng tâm đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên; không ngừng đổi mới công nghệ, trang bị máy móc, thiết bị thi công hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đổi mới biện pháp thi công theo hướng hiện đại và tiên tiến. Qua đó, từng bước tạo được uy tín với các Chủ đầu tư và nền móng vững chắc để phát triển Công ty trong điều kiện mới.