Năng lực con người

Ban giám đốc

Ông Đỗ Ngọc Đạo
Ông Đỗ Ngọc Đạo
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Phó Tổng giám đốc
Ông Đỗ Ngọc Hà
Ông Đỗ Ngọc Hà
Phó Tổng giám đốc

Giám đốc công ty thành viên

Ông Nguyễn Quý Kiên
Ông Nguyễn Quý Kiên
Giám đốc
Công ty TNHH INVESTCORP Myanmar
Ông Nguyễn Thành Luân
Ông Nguyễn Thành Luân
Giám đốc
Công ty INVESTCORP Lào
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Giám đốc
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng IVC
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
Giám đốc
Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land
Ông Phùng Thanh Giang
Ông Phùng Thanh Giang
Giám đốc
Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa
Ông Kaung Myat Htoon
Ông Kaung Myat Htoon
Giám đốc
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP Myanmar
Ông Lê Xuân Tuấn
Ông Lê Xuân Tuấn
Giám đốc
Công ty Cổ phần FSUN Việt Nam
Ông Đoàn Hồng Bàng
Ông Đoàn Hồng Bàng
Giám đốc
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phát