Năng lực con người

Ban giám đốc

Ông Đỗ Ngọc Đạo
Ông Đỗ Ngọc Đạo
CT HĐQT - Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Phó Tổng giám đốc
Ông Đỗ Ngọc Hà
Ông Đỗ Ngọc Hà
Phó Tổng giám đốc

Giám đốc công ty thành viên

Ông Nguyễn Quý Kiên
Ông Nguyễn Quý Kiên
GĐ Công ty INVESTCORP MYANMAR
GĐ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP
Ông Nguyễn Thành Luân
Ông Nguyễn Thành Luân
GĐ Công ty INVESTCORP LÀO
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh
GĐ Công ty INVESTCORP IVC
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
GĐ Công ty INVESTCORP Land
Ông Phùng Thanh Giang
Ông Phùng Thanh Giang
GĐ Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa