Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Đấu thầu.

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Đấu thầu.

Tên công việc: Chuyên viên Đấu thầu. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tên công việc: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist. Số lượng: 05 người (tiếng Nhật: 02 người, tiếng Trung: 02 người, tiếng Anh: 01 người). Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án.

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án.

Tên công việc: Chuyên viên Quản lý dự án Loại công việc: Toàn thời gian.