Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên văn phòng (tiếng Trung).

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên văn phòng (tiếng Trung).

Tên công việc: Nhân viên văn phòng (tiếng Trung). Giới tính: Nữ. Tuổi: 24-30. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Nhân viên phòng Mua.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên phòng Mua.

Tên công việc: Nhân viên phòng Mua. Giới tính: Nam/Nữ. Tuổi: >25 tuổi. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư trắc đạc địa hình.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư trắc đạc địa hình.

Tên công việc: Nhân viên Kỹ sư trắc đạc địa hình. Giới tính: Nam. Tuổi: >24 tuổi. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư QS.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư QS.

Tên công việc: Kỹ sư QS. Giới tính: Nam. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư đội chuyên bản vẽ shop.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư đội chuyên bản vẽ shop.

Tên công việc: Kỹ sư đội chuyên bản vẽ shop. Giới tính: Nam. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư cơ điện.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư cơ điện.

Tên công việc: Kỹ sư cơ điện. Giới tính: Nam.