• TIẾN ĐỘ – THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
  • AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG

Các dịch vụ chính

Xây dựng dân dụng – công nghiệp

Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp là thế mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty... [Xem thêm...]

Cơ điện

Đối với mỗi công trình, xây dựng kết cấu hạ tầng và xây lắp cơ điện là hai bộ phận... [Xem thêm...]

Thi công hạ tầng

Hoạt động thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực luôn được INVESTCORP chú... [Xem thêm...]

Đầu tư

Trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng... [Xem thêm...]

Dự án

Tin tức

Đối tác

Copyright © 2019 INVESTCORP JSC. All Right Reserved