Thiết kế - thi công

Chi tiết dịch vụ

Mô hình tổng thầu Thiết kế & Thi công là xu hướng của ngành xây dựng Việt Nam hiện nay. Để đáp ứng được vai trò, nhiệm vụ tổng thầu Thiết kế & Thi công, INVESTCORP luôn tập trung xây dựng và đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ nhân lực và mô hình quản trị. Những dự án do INVESTCORP làm tổng thầu Thiết kế & Thi công luôn đảm bảo giúp khách hàng tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ.

Với kiến thức và kinh nghiệm dày dạn về thị trường xây dựng, INVESTCORP luôn hướng tới mục tiêu các bên cùng có lợi bằng việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp với dự án quy mô lớn đến rất lớn.

Dự án