Đầu tư

Chi tiết dịch vụ

Đầu tư là lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với INVESTCORP. Với kinh nghiệm thi công nhiều dự án lớn và tiềm lực tài chính dồi dào, Ban lãnh đạo Công ty INVESTCORP luôn đề cao vai trò đầu tư và thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh. Các lĩnh vực INVESTCORP đầu tư bao gồm kinh doanh bất động sản, xây dựng giao thông hạ tầng - cơ sở vật chất, cho thuê máy móc, thiết bị…

Dự án