Tư vấn đầu tư

Chi tiết dịch vụ

Với sự hiểu biết toàn diện, đầy đủ về pháp luật và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, INVESTCORP cam kết hỗ trợ tối đa các đối tác trong việc tư vấn chính sách đầu tư, tư vấn quy trình, thủ tục pháp lý; tư vấn luật trong quá trình đầu tư cũng như tư vấn, hỗ trợ sau khi có giấy chứng nhận đầu tư; tư vấn điều chỉnh dự án, chuyển nhượng dự án và các dịch vụ tư vấn khác.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và yêu cầu của nhà đầu tư, INVESTCORP sẽ tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định nhằm mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao nhất cho việc đầu tư cũng như không gặp phải bất kỳ rủi ro nào liên quan đến pháp luật trong suốt quá trình thực hiện.

Dự án