Cập nhật tiến độ thi công tháng 04/2022 - Công trình cải tạo hồ, khuôn viên, đường dạo xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân

Cuối tháng 04/2022,  Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thuộc công trình cải tạo hồ, khuôn viên, đường dạo xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân. Công trình đã thi công vượt trước tiến độ yêu cầu 45 ngày và đang hoàn thiện các thủ tục để ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án được Lãnh đạo huyện Thọ Xuân cũng như Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng công trình, tiến độ và các tiêu chuẩn thiết kế.

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, với vai trò là một doanh nghiệp trẻ trên địa bàn, bên cạnh việc phát triển kinh doanh,  INVESTCORP Land Thanh Hóa luôn tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Cụ thể, Công ty đã hỗ trợ địa phương trong việc cải tạo, xây dựng hạ tầng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Sự đồng hành của INVESTCORP Land Thanh Hóa đã giúp xã Bắc Lương hoàn thành các tiêu chí trong quá trình thẩm định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Các tin khác