Cập nhật tiến độ thi công tháng 04/2022 - Dự án Tuyến đường từ xã Xuân Hưng nối với đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Cuối tháng 04/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập kết máy móc, vật tư và nhân lực để triển khai thi công dự án tuyến đường từ xã Xuân Hưng nối với đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Các công việc được triển khai trong tháng: thi công đào, vét bùn đất hữu cơ, đào nền - khuôn - đánh cấp đạt 65% khối lượng công việc; thi công đắp đất nền đường K95 đạt 55%, K98 đạt 7% giá trị hợp đồng.

Trong tháng 05/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai hoàn thiện các hạng mục công việc liên quan đến nền đường, phấn đấu thông nền tuyến đường, nghiệm thu K95, tiến tới công tác thi công lớp nền K98 theo tiến độ trong hợp đồng.

Các tin khác