Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2019 – Dự án Nhà máy Yukioh

Tháng 12/2019, INVESTCORP Myanmar đã cơ bản hoàn thành công tác xây tường và chuẩn bị thi công hoàn thiện trát, ốp lát, trần vách nhà văn phòng. Công tác bê tông nhà xưởng cũng đã hoàn thành 80%. Hiện tại, INVESTCORP Myanmar đang chuyển sang công tác xây tường nhà xưởng chính.

Các hạng mục phụ trợ như đường bê tông tải trọng nhẹ tiếp tục được triển khai theo tiến độ và sẽ được hoàn thành 50% trong tháng 1/2020. Hạng mục bể xử lý nước thải đã hoàn thiện công tác bê tông ngầm và đang được triển khai thi công coppha, cốt thép phần nổi. Công tác bê tông bể nước cũng đã được hoàn thiện và bắt đầu triển khai phòng bơm.

Hạng mục hàng rào đang được INVESTCORP Myanmar tiến hành thi công móng, dầm song song công tác gia công khung.

Các tin khác