Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2019 – Dự án Nhà truyền thống huyện Thọ Xuân

Cuối tháng 12/2019, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã hoàn thành công tác móng và thi công xong bể nước ngầm. Công tác bê tông cột tầng 1, bê tông sàn và cột tầng 2 cũng đã hoàn thành.

Hiện tại, công tác lắp dựng cốp pha, cốt thép và cáp dự ứng lực sàn tầng 3 đang được triển khai.

Dự kiến trong tháng 01/2020, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh công tác thi công bê tông sàn và mái tầng 3.

Các tin khác