Cập nhật tiến độ thi công tháng 3/2021 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 3/2021, INVESTCORP Land Thanh Hóa tiếp tục thi công đúc cấu kiện bê tông hệ thống thoát nước, lắp đặt cống thoát nước mưa, xây hố ga thoát nước, thi công xây rãnh thoát nước thải và tập kết cấp phối đá dăm về công trường. Các công việc đã hoàn thành trong tháng bao gồm: thi công xong hệ thống thoát nước mưa tuyến đường số 4, số 5, số 10, số 11 và một phần tuyến đường số 12; hoàn thành hệ thống thoát nước thải tuyến đường số 7 và đang thi công tuyến đường số 6.

Dự kiến trong tháng 4/2021, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ thi công xong 90% hệ thống thoát nước mưa, 70% hệ thống thoát nước thải, 80% công tác cấp phối đá dăm loại 2, 40% đường dây cấp điện hạ thế, 80% đường dây trung thế và 25% thiết bị điện. Các công tác cấp nước sinh hoạt và cây xanh vỉa hè sẽ được hoàn thành 15% tổng sản lượng.

Các tin khác