Cập nhật tiến độ thi công tháng 4/2021 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 4/2021, các hạng mục thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam tiếp tục được INVESTCORP Land Thanh Hóa thi công và hoàn thành bao gồm hệ thống thoát nước thải tuyến đường số 4, 5, 6 & 9; một phần các tuyến đường số 10, 11 & 12; hoàn thành công tác lắp đặt ống chờ HDPE cấp điện hạ thế từ tuyến đường số 1 đến tuyến đường số 7 và lắp đặt hệ thống cấp nước sạch tuyến đường số 5, 6 & 7. Công tác lắp dựng hệ thống đường dây trung thế trên không, rải cấp phối đá dăm loại 2 tuyến đường số 6, số 7 và trồng cây xanh quanh hồ điều hòa cũng đã được hoàn thành.

Dự kiến trong tháng 05/2021, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, hoàn thành công tác kéo rải dây cáp điện hạ thế, cáp điện trung thế và lắp đặt trạm TBA; hoàn thành công tác cấp phối đá dăm loại 2, 50% cấp phối đá dăm loại 1 và 70% hạng mục vỉa hè - cây xanh.

Các tin khác