Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2020 – Dự án Nhà máy Yukioh

Trong tháng 5/2020, INVESTCORP Myanmar tiếp tục nỗ lực triển khai đồng loạt các hạng mục công việc còn lại của dự án Yukioh để đảm bảo lịch trình nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư.

Hiện tại, các hạng mục bên trong nhà máy và các hạng mục phụ trợ đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Các hạng mục ngoài nhà cũng cơ bản được hoàn thiện, công tác lát gạch tự chèn, trồng cỏ đang được triển khai và sẽ được hoàn thành trước ngày 5/6/2020.

Trong tháng 6/2020, INVESTCORP Myanmar sẽ tiếp tục tiến hành các công tác còn lại như lắp gạch thảm khu vực nhà văn phòng, trồng cỏ, dọn mặt bằng…

Theo kế hoạch đã đề ra, INVESTCORP Myanmar sẽ hoàn thành và bàn giao dự án cho Chủ đầu tư vào ngày 6/6/2020 đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Các tin khác