Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2021 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tháng 5/2021, INVESTCORP Land Thanh Hóa tiếp tục thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Khối lượng các công việc đã đạt được trong tháng bao gồm: Hoàn thành 60% công tác kéo rải cáp ngầm và lắp dựng cột đèn cấp điện chiếu sáng; 90% công tác trồng cây xanh các tuyến đường; hoàn thành đúc và thi công lắp đặt bó vỉa các tuyến đường số 4, 5, 6, 7, 10, 11 & 12;  thi công xong nền cấp phối đá dăm loại 2 tuyến đường số 10, nền cấp phối đá dăm loại 1 các tuyến đường số 4, 5, 6, 7, 11 & 12.

Kế hoạch triển khai trong tháng 06/2021: Thi công thảm bê tông nhựa các tuyến số 4, 5, 6, 7, 10, 11 & 12; hoàn thành thi công hệ thống cấp thoát nước; kéo rải dây cáp điện hạ thế, cáp điện trung thế, lắp tủ điện, xây dựng móng trạm TBA; thi công hoàn thiện xong lớp cấp phối đá dăm, lắp đặt bó vỉa các tuyến số 8, 9, 13; thi công trồng cây xanh, lát vỉa hè trong khu hạ tầng.

Các tin khác