Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2021 – Dự án Sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện với môi trường

Trong tháng 5/2021, Công ty Cổ phần INVESTCORP 15 đã hoàn thành toàn bộ công việc tạm phục vụ thi công dự án Sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện với môi trường như nhà văn phòng, đường tạm, công tác điện, nước…

Hiện tại, INVESTCORP 15 đã hoàn thành 55% công tác cọc đại trà, 50% công tác đào đất móng và 30% công tác bê tông móng.

Dự kiến trong tháng 6/2021, INVESTCORP 15 sẽ thi công xong toàn bộ cọc đại trà, móng, giằng móng đồng thời tiến hành xây tường nhà xưởng và thi công tầng hầm khu văn phòng.

Các tin khác